การผจญภัยในโลก G2G778: สงครามกลางดิน

การผจญภัยในโลก G2G778: สงครามกลางดิน

ในปี ค.ศ. G2G778 โลกแห่งความเป็นไปไม่เป็นได้ ได้เข้าสู่ช่วงสงครามกลางดินที่รุนแรงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อทุก ๆ ประเทศในโลก ไม่แตกต่างจากประเทศไทย เมื่อสงครามพัลวันไปเยิดยั้งแผ่นดินไทย ประชาชนทุกคนจึงต้องร่วมมือกันเพื่อสืบเสาะหาทางออกจากวิกฤติสงครามที่เข้ามาไล่ชาติไล่เชื้อชาติ

ทางการบินทางเอกชนและทางบกได้ปิดกั้นเดินทางออกของประชาชนไปแล้ว ทำให้การรอดชีวิตเหลือเพียงการเดินเท้าเป็นสำคัญ เส้นทางไปชายแดนเพื่อหาทางออกจากการสงครามกลางดินมีท้องทางที่ตื่นตาตื่นใจ ใบแตกห่อในป่าลึก ซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายและอุปสรณ์ของสงคราม การเดินทางผ่านที่ภูเขาสูงและน้ำตกมรกต อันเต็มไปด้วยอุปสรณ์และกันดารในทุกก้านทาง

ประชาชนไทยที่เหลือรอดจากการสงครามกลางดินจึงต้องเผชิญกับความล่าช้าที่รอรับเข้ามาตั้งแต่นาทีแรกที่สงครามเริ่มตัว ทุกขบวนทัพและกองทหารหวีดสิ้นหวังที่จะยึดครองดินแดนมากขึ้น กับการผจญภัยที่อันตรายไม่ได้มาจากภัยจากภูเขาหรือน้ำตก แต่มาจากการล่าช้าที่พร้อมมาจากภัยจากคน ซึ่งสามารถทำให้เดินทางมีไรควายหรือจับตัวได้ยืนยันว่าทุกคนในโลก G2G778 จะต้องเผชิญกับชีวิตและความตายอย่างจริงจังบนพื้นดินแห่งความเป็นไปไม่เป็นได้