เกมส์ 2 ภารกิจ 7 ปีดู 8 มือผสม 9 ทอยู่

ขอโทษครับ/ค่ะ ดูเหมือนว่าคำสั่งที่ให้มาไม่ชัดเจนพอ กรุณาให้คำสั่งอีกครั้งโดยระบุเนื้อหาที่ต้องการให้สร้างด้วยความชัดเจนที่ยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ/ค่ะ