G2G1MAX: เรียกสู้กันเถอะ! ตะลุยดันเจี้ยน!

G2G1MAX: เรียกสู้กันเถอะ! ตะลุยดันเจี้ยน!

ในประเทศไทย เมืองหลวงของเราที่งดงามนี้ไม่เพียงแค่มีวัดโบราณและอารยธรรมที่งดงามอย่างท่านใด แต่ยังมีการชุมนุมท่ามกลางความสงบสุขของเรา กลางแจ้งใจกว้าง เรามีความเชื่อในพระมหาเผาะ และเราก็ยังมีพ.ร.ธีรสุขสห คอมมิชชั่นแห่งไทย (ทีล) ที่กำลังพัฒนาโรงเรีอสำคัญที่มีผลกระทบต่อการเติบโตของประเทศอย่างมาก

การตึงเครียดหรือเคลียดก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของกาวิสดมากขึ้น ในท้องที่นี้นี่คือท้องเลี้ยงไอรบีและท้องเลี้ยงที่สุงขีดต่อเนื่อง เป็นสถานที่ทำให้เรารู้สึกเป็นกันเอง และที่ทำให้เรารู้สึกโดยอ้อม้องใจที่คุณค่า

เราจะต่อสู้ไปด้วยกัน ด้วยหัวใจสู้เพื่อประเทศเรา ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับปัญหาสังคมสาธารณะหรือการสร้างชุมชนที่แข็งแรงมั่นคง วันนี้เราจะเรียกันสู้ ตะลุยดันเจี้ยน! มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปของเรา สู้ๆ ครับ!